Bỏ qua các khoá học hiện có

Các khoá học hiện có

Khoá học hướng dẫn sử dụng AELC-Sensecom Learning Management System.

Sau khoá học này bạn sẽ biết:

  1. Tổng quan về hệ thống,
  2. Tạo và quản lý khoá học,
  3. Tạo và sử dụng các câu hỏi, bài luyện tập, bài kiểm tra, ...
  4. Tạo ngân hàng câu hỏi...
  5. ...